Obliczanie podatkow

Informacja o kontroli skarbowej wzbudza zwykle dużo emocji. Nawet osoby, które postępują uczciwie, mogą poczuć dreszcz niepokoju. Czy wizyta superfiskusa faktycznie jest taka straszna?

Na czym polega kontrola i kto jej podlega?

Kontrola skarbowa kojarzona jest głównie z przedsiębiorcami, ale tak naprawdę podlega jej każdy podatnik, a więc również osoby fizyczne. Celem kontroli jest sprawdzenie, czy podatnik wywiązuje się swoich podatkowych zobowiązań. Jest ona zawsze zapowiedziana na co najmniej 7 dni przed wizytą urzędnika, a więc jest czas, by przejrzeć dokumenty, skompletować je i skorygować ewentualne błędy. Organ kontrolujący ma prawo przejrzeć dokumenty rozliczeniowe i zażądać odpowiednich wyjaśnień. Może również zasięgnąć opinii biegłych, a także kopiować i zabezpieczać dokumenty.

Kary, które może nałożyć kontroler

Podatnikowi, który nie ukrywa żadnych dochodów i uczciwie wypełnia zobowiązania podatkowe, nie grożą żadne przykrości ze strony urzędu. Jeśli jednak w toku kontroli wyjdą na jaw jakieś nieprawidłowości, organ kontrolujący może nałożyć na nieuczciwego podatnika karę, to znaczy obciążyć go podatkiem od nieujawnionych źródeł dochodów w wysokości nawet 75% tych dochodów. Jeżeli jednak działania podatnika zostaną uznane za wykroczenia lub przestępstwa skarbowe, musi się on liczyć z o wiele poważniejszymi konsekwencjami, w tym nawet z karą pozbawienia wolności. Warto zatem uczciwie płacić podatki oraz skrupulatnie prowadzić księgowość firmy, aby nie bać się żadnych kontroli z urzędów lub inspekcji.

O. / pixa / FirmBee