Własna firma

W głowie nieśmiało pojawia Ci się myśl o założeniu swojej firmy, ale brak Ci środków finansowych na start? Sprawdź, w jaki sposób można otrzymać dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kto może otrzymać dotację?

O dotację z urzędu pracy może starać się osoba bezrobotna, zarejestrowana w UP, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej ani nie jest studentem studiów dziennych. Można studiować zaocznie.

Ile można otrzymać?

Maksymalna kwota środków, jaką można otrzymać z UP, jest z góry określona i wynosi sześciokrotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw określanego przez GUS. Dokładnych danych w tej sprawie dobrze jest szukać bezpośrednio na stronie powiatowego urzędu pracy.

Czy środki z urzędu pracy podlegają zwrotowi?

Co do zasady dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy jest bezzwrotna. Możesz zostać jednak wezwany do zwrócenia otrzymanych pieniędzy, jeśli będziesz prowadzić działalność krócej niż 12 miesięcy lub naruszysz warunki umowy dotyczącej przyznania dotacji.

Procedura uzyskania dotacji

Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany w urzędzie pracy, na początek należy dopełnić rejestracji. Następnie musisz wypełnić i złożyć wniosek o dotację. Dokładne warunki przyznawania dotacji mogą się różnić w każdym urzędzie, dlatego należy szukać ich na stronach internetowych urzędów. Na przykład może być wymagany biznesplan lub zostać postawiony warunek ukończenia 30 roku życia.

O./ pixabay / Free-Photos