Ślub a intercyza

Coraz więcej młodych małżeństw, zwłaszcza jeśli jedno lub oboje małżonkowie mają własne firmy, decyduje się na rozdzielność majątkową. Czym dokładnie jest umowa potocznie zwana “intercyzą”?

Co to jest intercyza?

Ustawą, która reguluje kwestie majątkowe pomiędzy małżonkami, jest kodeks rodzinny i opiekuńczy. Przewiduje on cztery ustroje: rozszerzoną i ograniczoną wspólność majątkową, rozdzielność oraz rozdzielność z wyrównaniem dorobków. Jeżeli małżonkowie nie postanowią inaczej, w ich małżeństwie z mocy prawa będzie obowiązywała wspólność majątkowa. Ten stan można zmienić właśnie poprzez podpisanie intercyzy. Jest to nic innego, jak akt notarialny, w którym małżonkowie sami regulują kwestie majątkowe między nimi, decydując się na wprowadzenie jednego z pozostałych przewidzianych prawem ustrojów.

Jak wprowadzić rozdzielność majątkową?

Umowę majątkową małżeńską można sporządzić i podpisać zarówno przed ślubem, jak i w każdym momencie podczas trwania małżeństwa. Do swojej ważności dokument ten wymaga formy aktu notarialnego, a więc koniecznie trzeba udać się do kancelarii notarialnej. Należy określić, jaki ustrój ma od teraz obowiązywać. Na podpisanie aktu małżonkowie lub narzeczeni muszą stawić się osobiście, mając przy sobie dowody osobiste, a także akt małżeństwa, jeżeli czynność odbywa się już po ślubie. Opłata za akt wynosi przed ślubem maksymalnie 400 zł, po ślubie zaś jest zależna od zgromadzonego do tej pory wspólnego majątku. Do tych kwot należy doliczyć także 23% podatku VAT.

O. / pixa / Olessya