Konta bankowe

Podatek dochodowy od osób prawnych
33 1010 1469 0000 6822 2100 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych
30 1010 1469 0000 6822 2300 0000

VAT i podatek od gier
80 1010 1469 0000 6822 2200 0000

Więcej...

Informacja telefoniczna

Krajowa Informacja Podatkowa

czynna od poniedziałku do piątku

w godz. od 7.00 do 18.00

Infolinia:

z tel. stac.: 801 055 055,

z tel. kom.: 22 330 0330,

z zagranicy.: +48 22 330 0330

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE
z dnia 14 stycznia 2013 r.
w sprawie: zmiany formy opodatkowania – termin do 20 stycznia 2013 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie informuje, że zgodnie z art. 9a ust. 1, 2 i 4 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2012 r. poz. 361 ze zm.), podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, mogą zmienić zasady opodatkowania ze skutkiem od nowego roku podatkowego poprzez złożenie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania do 20 stycznia 2013 r. Jeżeli takiego oświadczenia nie złożą, wówczas ich dochody pozostają opodatkowane w taki sam sposób jak w poprzednim roku podatkowym.

Dodatkowo informuję, że podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą mogą wybrać sposób opodatkowania swoich dochodów w ramach ryczałtu ewidencjonowanego, jeżeli
w 2012 r.:

  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro tj. 615.300,00 zł (wg kursu euro z dnia 01.10.2012 r.: 4,1020 zł), lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro tj. 615.300,00 zł (wg kursu euro z dnia 01.10.2012 r.: 4,1020 zł).

Pozostałe warunki do skorzystania z opodatkowania dochodów w formach zryczałtowanych (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa) uregulowane są w ustawie
z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.)