Konta bankowe

Podatek dochodowy od osób prawnych
33 1010 1469 0000 6822 2100 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych
30 1010 1469 0000 6822 2300 0000

VAT i podatek od gier
80 1010 1469 0000 6822 2200 0000

Więcej...

Informacja telefoniczna

Krajowa Informacja Podatkowa

czynna od poniedziałku do piątku

w godz. od 7.00 do 18.00

Infolinia:

z tel. stac.: 801 055 055,

z tel. kom.: 22 330 0330,

z zagranicy.: +48 22 330 0330

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE
z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie: terminu wpłaty zaliczki podatku dochodowego za m-c 12/2012 r.

Podatnicy podatku dochodowego zaliczkę za m-c grudzień 2012 r. obliczają według tych samych zasad co za inne miesiące. Ta sama zasada obowiązuje również podatników płacących zaliczki kwartalne – zaliczka za IV kwartał 2012 r. jest obliczana tak samo jak zaliczki za trzy pierwsze kwartały.

Termin wpłaty zaliczki za grudzień 2012 r. i IV kwartał 2012 r. został określony na 21 stycznia 2013 r.

Podatnik nie jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w terminie do 20 stycznia 2013 r., jeżeli przed tym terminem złoży zeznanie podatkowe za 2012 r. i wpłaci podatek wynikający z zeznania.